İndex

Atatürk'ün doğum tarihinin şifreleri...

Atatürk'ün doğum tarihinin şifreleri...

Haber

Yazı boyutu Azalt Arttır
Atatürk'ün kesin olmayan ancak resmen 19 Mayıs 1881 olarak kabul edilen doğum tarihinin şifreleri çözüldü.

Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün 130. doğum tarihi olarak kutluyoruz. Atatürk'ün doğum tarihi gün ay yıl şeklinde kesin olarak bilinmiyor. Ancak kendi isteğiyle doğum gününü 19 Mayıs olarak  belirlediği belirtiliyor. Çok ilginçtir, Atatürk’ün resmi doğum günü kabul edilen 19 Mayıs 1881, hayatı süresi içinde yer alan son (57.) doğum günü 19 Mayıs 1938, ve ölüm günü olan 10 Kasım 1938 tarihleride hep Perşembe gününe denk gelmiş.

Portland Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Aziz Ş. İnan, yaklaşan doğum günü nedeniyle  Atatürk’ün hayatında dikkate değer başka sayısal tesadüf ve rastlantılar bulmanın peşine düşmüş ve ilginç bilgiler elde etmiş.

İşte Aziz Ş. İnan'ın tespitleri...

130 sayısının Atatürk’le bağlantısı

Atatürk’ün yaklaşmakta olan doğum günü sayısı 130 ile doğum yılı olan 1881 arasında çok ilginç, “gizli şifre” gibi bir bağlantı yer almakta. Bu ilişki şöyle: 1881 yılının basamaklarının karelerini toplarsanız bakın ne çıkıyor: 1 x 1 + 8 x 8 + 8 x 8 + 1 x 1 = 130!

130 ve 1881 sayıları arasında başka ilginç bir bağlantı daha var. Eğer 130 sayısından 130 sayısının tersi olan 031 sayısını çıkartırsanız: 130 – 031 = 99 = 18 + 81! (18 ve 81 sayıları yanyana konunca 1881 yılını teşkil ediyorlar.)

130 sayısı ve 2011 yılı arasında da ilginç bir bağlantı var. 2011 asal sayı, ama tersi, 1102, 38 ve 29 sayılarının çarpımına eşit. 29 sayısının tersini 38 sayisi ile toplarsanız bakın ne çıkıyor: 92 + 38 = 130, yani Atatürk’ün 2011 yılına denk gelen doğum günü sayısı!

130 sayısı ve 2011 yılı arasında bir başka ilginç bağlantı daha var. 130 sayısının tersi bakın neye eşit: 031 = 20 + 11! (20 ve 11 sayıları yanyana konunca 2011 yılı çıkıyor.)

Atatürk’ün resmi doğum tarihinin çok ilginç özellikleri

Atatürk’ün resmi doğum tarihi 19051881, yani 19 Mayıs 1881. Bakın bu sayıyı ortadan ikiye ayıralım, yani 1905 ve 1881 diye. Bu iki sayı arasında da ilginç bir bağlantı var. 1905 sayısını 19 ve 05 olarak ortadan ikiye bölüp bu iki sayıyı 1905 sayısının kendisinden çıkartırsanız bakın ne sonuç veriyor: 1905 – 19 – 05 = 1881!

1905 ve 1881 sayıları arasında başka ilginç bir bağlantı daha var. 1905 sayısını ters çevirirseniz, 5091 = 3 x 1697. 1697 asal bir sayı. Bu sayıyı ortadan ikiye bölerseniz, 16 ve 97 sayılarından 1881 sayısını yaratabilirsiniz. Şu şekilde: 16 ve 97 sayılarının farkı 97 – 16 = 81, terslerinin farkı 79 – 61 = 18, 18 ve 81 sayıları yanyana 1881 sayısını verir!

Ayrıca, Atatürk’ün resmi doğum günü olan 19051881 tarihinin basamaklarının küplerinin toplamı bakın ne sonuç veriyor: 1 x 1 x 1 + 9 x 9 x 9 + 5 x 5 x 5 + 1 x 1 x 1 + 8 x 8 x 8 + 8 x 8 x 8 + 1 x 1 x 1 = 1881, yani Atatürk’ün doğum yılı!

Ayrıca, Atatürk’ün resmi doğum tarihini yedi haneli olarak 1951881 şeklinde yazıp bu sayıyı 1, 95, 18 ve 81 sayılarına ayırırsak, bakın bu sayıları toplayınca ne çıkıyor: 1 + 95 + 18 + 81 = 195, yani, 19 Mayıs!

19 Mayıs’a denk gelen 195 sayısıyla 1881 yılı arasında başka ilginç bir bağlantı daha var: 195 sayısının basamaklarının küplerini toplarsanız sonuç 1 x 1 x 1 + 9 x 9 x 9 + 5 x 5 x 5 = 855. Bu sayıyı iki ile çarpıp çıkan sayıyıda tersi ile toplarsanız bakın ne elde ediyorsunuz: 2 x 855 = 1710, 1710 + 171 = 1881! Çok ilginç, sanki bir sihir gibi, öyle değil mi?

Atatürk’ün doğum ve ölüm yılları (1881 ve 1938) ile ilgili bağlantılar

1938 + 1881 = 3819
1938 – 1881 = 38+19

(Not: 3819 yılı çok ilginç bir yıl olacak, çünkü bu yıl Atatürk’ün hem 1938'inci doğum yılına, hemde 1881'inci ölüm yıldönümüne denk gelecek)

1938 sayısını 19 ve 38 diye iki ayrı sayıya ayırıp bu iki sayının toplamını 1938 sayısından çıkartırsanız bakın sonuç ne çıkıyor: 1938 – (19 + 38) = 1881!

Atatürk’ün öldüğü 1938 yılı 102 sayısıyla tam bölünebiliyor (çünkü 1938 = 19 x 102). 1938 sayısının sağdaki iki hanesinin yerlerini değiştirip çıkan sayıdan 102’yi çıkartırsanız: 1983 – 102 = 1881!

Atatürk’ün öldüğü 1938 yılı ölüm yaşı 57 sayısı ile tam bölünebiliyor (çünkü 1938 = 57 x 34)

Atatürk’ün öldüğü günün tarihinin çok ilginç bir özelliği

Atatürk’ün ölüm tarihi 10111938, yani 10 Kasım 1938. Bu tarihi ortadan ikiye bölelim, 1011 ve 1938 sayıları olarak. Ve bu sayıları birbirleriyle çarpalım, 1011 x 1938 = 1959318. Sonuç çok dikkat çekici, ama tam istediğimiz gibi değil. Peki, çıkan sonuçta 1 basamağını 9 basamağının sol tarafına alalım, yani 1959318 sayısını 1951938 yapalım. Bu sayı hangi tarihe denk geliyor dersiniz? (Atatürk’ün ölmeden önceki son 57. doğum gününe.)

Atatürk’ün 135. doğum gününün özelliği

Atatürk’ün 135. doğum günü tarihi 19052016, yani 19 Mayıs 2016. Bu tarihin ilginç bir özelliği var. Bu tarihi 1905 ve 2016 diye iki ayrı sayıya ayırırsanız, 2016 sayısı 1905 sayısının her hanesini bir sayı artırarak elde edilebilir. Ayrıca, 1905 sayısının asal çarpanları olan 3, 5 ve 127 sayılarının toplamı 3 + 5 + 127 = 135, yani Atatürk’ün 2016 yılındaki doğum günü sayısı!

Atatürk’ün 2022 senesindeki 84. ölüm yıldönümü tarihinin ilginçliği

Atatürk’ün 2022 senesindeki 84. ölüm yıldönümü 10112022, yani 10 Kasım 2022 tarihinde yer alacak. Burada çok ilginç bir bağlantı var, 10112022 sayısını ortasından 1011 ve 2022 sayılarına ayırırsak, 2022 sayısı 1011 sayısının tam tamına iki katı!

 Atatürk’ün 2049 senesindeki 111. ölüm yıldönümü tarihinin gizli özelliği

 Atatürk’ün 2049 senesindeki 111. ölüm yıldönümü 10112049, yani 10 Kasım 2049 tarihinde yer alacak. Burada çok ilginç bir bağlantı var, 10112049 sayısını ortasından 1011 ve 2049 sayılarına ayırırsak ve 2049 sayısının tersinden 1011 sayısını çıkartırsak bakın ne sonuç çıkıyor: 9402 – 1011 = 8391! (Yani ölüm yılı 1938’in tam tersi)

 Atatürk ve 19 Sayısı

19 sayısı Atatürk’ün hayatında çok önemli bir yer teşkil ediyor. Şimdiye kadar yayınlanmış bazı kaynaklarda da belirtildiği gibi 19 sayısının Atatürk’ün hayatıyla ilgili sayısal bilgilerle birçok bağlantısı var. Basında yayınlanmış olan bu bağlantılardan bazıları şunlar:

Atatürk 19. yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğmuş

Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da gemi ile Samsun’a ayak basmış

1881 (Atatürk’ün doğum yılı), 1919 (Samsun’a cıktığı yıl) ve 1938 (ölüm yılı) hepsi 19 sayısının tam katları, yani 1881 = 19 x 99, 1919 = 19 x 101, ve 1938 = 19 x 102

Atatürk 1919 yılında Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken 38 yaşına girmiş ve 1938 yılında 57 yaşında ölmüş. Hem 38 hem 57 sayıları 19 sayısının tam katları, yani 38 = 2 x 19 ve 57 = 3 x 19

Mustafa Kemal Atatürk ismi 19 harften oluşuyor!

Ben, bu bağlantıların üzerine Atatürk ve 19 sayısı arasında çok basit fakat ilginç yeni bağlantılar buldum. Bu yeni bağlantıları asağıdaki örneklerle sunuyorum:

Atatürk’ün 20. yüzyılda herhangi bir 19AB yılındaki yeni yaşı

Atatürk’ün 20. yüzyılda herhangi bir 19AB yılındaki yeni yaşını hesaplamak için çok kolay bir formül kullanılabilir. Atatürk’ün hangi 19AB yılındaki yeni yaşını (yani doğum günü sayısını) bulmak istiyorsak, o yılın sayısını ortadan 19 ve AB sayılarına ayırıp bu sayıları toplayarak (yani 19 + AB) Atatürk’ün o yıldaki yeni yaşını  bulabiliriz. Örneğin 1919 yılında Atatürk 19 + 19 = 38 yaşına girmiş. Atatürk 1938 yılında, 19 + 38 = 57 yaşında ölmüş. Atatürk 1923 yılında Cumhuriyet’imizi ilan ettiği zaman 19 + 23 = 42 yaşında imiş. Atatürk Cumhuriyet’imizin 10. yıldönümü olan 1933 yılında 19 + 33 = 52 yaşında imiş. Eğer Atatürk daha uzun yaşasaymış, örneğin Cumhuriyet’imizin 50. yildönümü olan 1973 yılında Atatürk 19 + 73 = 92 yaşında olacakmış.

Atatürk’ün 21. yüzyılda herhangi bir 20AB yılındaki yeni yaşı    

Atatürk’ün 20AB yılındaki yeni yaşını hesaplamak için yine 19 + AB formülü geçerli, ama çıkan sonuca bir de 100 eklemek gerekiyor. Örneğin, Cumhuriyet’imizin 100. yıldönümü olacak olan 2023 yılı aynı zamanda Atatürk’ün 19 + 23 + 100 = 142. doğum yılı olacak.

130. doğum tarihinin toplamı da 19 sayısını veriyor

Atatürk’ün 130. doğum günü 19052011 tarihinin basamaklarının toplamı 1 + 9 + 0 + 5 + 2 + 0 + 1 + 1 = 19!

2011 yılınında 19 sayısı ile bağlantısı var, 2011 sayısının tersi 1102 sayısıda 19 sayısı ile tam bölünebiliyor (çünkü 1102 = 19 x 58)İlgili Konular » Atatürkdiğer konular »
Servisler » iPhoneMobilHaber SMSGörüntülü HaberFacebookTwitterSitene Ekle

Diğer Haberler